Quality

Offered by us stone is characterized by the best parameters on the market that guarantee high durability and the the possibility of using our products in all conditions of climate. We invite you to familiarize yourself below with the production process and technical parameters of our produced.

Through constant monitoring of the production process you will receive from our mine highest quality merchandise. Quality is not only a good material but also the right approach to the contractor and to his expectations and the production and distribution process. For us the most important is the end product and your satisfaction.

Cechy materiałowe

Złoże łupka “Księżyce” jest największym udokumentowanym złożem łupka w Polsce. Udokumentowane zasoby geologiczne złoża pozwalają na jego nieprzerwaną eksploatację przez ponad 200 lat. Złoża łupkowe zaliczają się do skał metamorficznych (przeobrażonych) oraz powstałych ze skał osadowych w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Wiek geologiczny naszego łupka określa się na pograniczu Syluru i Dewonu tj. okres około 420 mln lat temu.

Paremtery techniczne łupka ze złoża “Księżyce” są następujące:

Gęstość objętościowa: średnio 2,72 Mg/m3
Wytrzymałość na ściskanie: min 132 MPa
Nasiąkliwość: max 0,9 %
Mrozoodporność: całkowita

Process of manufacture products

Rocks of slate exhibit native divisibility of slabs. Thanks for that large slabs and blocks of stone easily are divided along layers of rock. Our slate characterized by very good divisibility of slabs which makes the raw material is processed with a minimum of waste. Manufactured by us products characterized by a constant and reproducible quality which expresses itself in the smoothness of the surface slabs, both the facade and garden paths. Quality control system allows us to continuously monitor the production process at every stage. The appropriate quality is achieved also through training and awareness of employees that the quality of our products is an asset and brand of our company. As a result, we produce products on the expectations of our customers.

Łupek, kamień ogrodowy ozdobny, kamień elewacyjny - Kopalnia Łupka "Księżyce"