DKSM - logo

Kvalita

Námi nabízený kámen se vyznačuje nejlepńími parametry na trhu, které zaručují vysokou trvanlivost a možnost používat nańe produkty ve vńech klimatických podmínkách. Níže se seznamte s výrobním procesem a technickými parametry nańich produktů.

Díky neustálému sledování výrobního procesu obdržíte z nańeho dolu nejkvalitnějńí zboží. Kvalita není jen dobrý materiál, ale i správný přístup k zákazníkovi, k jeho očekáváním či výrobnímu a distribučnímu procesu. Pro nás je nejdůležitějńí konečný produkt a Vańe spokojenost.

Proces výroby produktů

Břidlicové horniny se vyznačují přirozenou dělitelností, díky čemuž velké desky a bloky se snadno rozdělují podél vrstvení horniny. Naše břidlice se vyznačuje velmi dobrou dělitelností, díky čemuž je produkt zpracováván s minimálním množstvím odpadů. Námi vytvořené produkty se vyznačují konstantní a stejnou kvalitou, kterou potvrzují hladkost desek jak fasádních, tak i pro cesty. Zavedený systém řízení kvality nám umožňuje nepřetržitě sledovat výrobní proces v každé fázi. Odpovídající kvalitu dosahujeme také školením a zvyšováním povědomí zaměstnanců, že kvalita našich produktů je přínosem a značkou naší společnosti. Díky tomuto vytvoříme produkty v souladu s očekáváním našich zákazníků.

Vlastnosti materiálu

Ložisko šedé břidlice “Měsíce” je největší prokázané ložisko břidlice v Polsku. Prokázané geologické rezervy umožňují nepřetržitý provoz po dobu více než 200 let.

Šedá břidlice patří mezi metamorfované (přeměněné) horniny a je vytvořena z sedimentární horniny za vysoké teploty a tlaku. Geologické stáří naše břidlice je stanoveno na hranici siluru a devonu, tzn. před asi 420 mln let.

Technické parametry břidlice z ložiska “Měsíce” jsou následující:

Objemová hmotnost: průměrně 2,72 Mg/m3
Pevnost v tlaku: min. 132 MPa
Nasákavost: max. 0,9 %
Odolnost proti mrazu: plná

Łupek, kamień ogrodowy ozdobny, kamień elewacyjny - Kopalnia Łupka "Księżyce"